dinsdag 23 september 2014

Wij willen de zorg voor Bram houden zoals hij is!

Staatssecretaris van Rijn wil de zorg dichter bij de mensen brengen. 

Bram (15), is ernstig meervoudig gehandicapt. Tegen alle verwachtingen in lijkt hij toch een volwassen man te gaan worden. Dat laatste is een raar idee. Ik herinner me nog als de dag van gisteren hoe we van ziekenhuis naar ziekenhuis gingen. Meestal met gezwinde spoed omdat Bram zo ziek was dat we voor zijn leven vreesden.

 


Als klein kind was er vanuit de zorgverlening een zekere dynamiek en interesse in het wel en wee van Bram. Als we een tijd niet op de spoedeisende hulp of bij de kinderarts waren geweest, kwam onze huisarts spontaan even langs op zijn ronde om te kijken hoe het ons verging. Het prik-lab riep ons op om de gevaarlijk hoge medicijnspiegels te controleren en de poli-neurologie belde met regelmaat om een controle met de specialist af te spreken.
Toen na verloop van tijd pijnlijk duidelijk werd dat een diagnose er wellicht nooit zou komen, een effectieve behandeling heel moeilijk zou worden en de schade inmiddels zo groot was dat er weinig meer te redden viel, trokken de behandelaars zich één voor één terug.

Bram is zo ernstig  gehandicapt dat zijn zorg zonder twijfel overgaat naar de Wet Langdurige Zorg ( WLZ). Maar vreemd genoeg is daarin voor hem, net als voor vele anderen, geen plaats. De WLZ is ontworpen voor hoog bejaarden en, met een kleine aanpassing, toegankelijk gemaakt voor gehandicapten. De hoogbejaarden wonen thuis totdat het echt niet meer gaat met mantelzorg van hun naasten. De meervoudig gehandicapte kinderen wonen thuis totdat hun ouders op zijn. Daarna volgt  - onherroepelijk - de instelling.

Met zijn 183 cm, permanente epilepsie, onmeetbaar lage IQ, ongecontroleerde bewegingen en alle daaruit voortvloeiende complicaties, is Bram op 13 jarige leeftijd al uit huis gaan wonen. Heel bewust hebben wij destijds niet gekozen voor een instelling maar voor  een plek in een ouderinitiatief. Een plek waar geen dag het zelfde is en de zorg nog gezelligheid en geborgenheid betekent. Een plek waar Bram zorg op maat krijgt.

De angst die wij voor instellingen hadden wordt bevestigd als wij over het instellingsterrein, grenzend aan Brams huis, wandelen. We zien veel meervoudig gehandicapte cliënten die al te lang vergeten zijn. Ze hebben, net als Bram, veel zorg en wat aandacht nodig om te voelen dat ze leven, maar slijten hun dagen op telkens precies dezelfde doelloze manier, voor het raam of de televisie.

Op papier lijken deze werelden van ondoelmatige mensen (politiek jargon) op elkaar. Het grote verschil, hoe verdrietig de situatie ook is voor beide groepen, zit hem in het feit dat een hoog bejaard mens veelal een vol en vruchtbaar leven aan het afsluiten is en een gehandicapt mens levenslang zo zal leven.

Op dat zelfde papier staat een pot met zorg-geld speciaal voor hen gereserveerd, gekoppeld aan een individueel Zorgplan. Een papieren werkelijkheid, want geen enkele onafhankelijke instantie komt controleren of deze mensen daadwerkelijk de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen.
 

Zorg is duur en als we zo door gaan wordt hij inderdaad onbetaalbaar. Toch durf ik te beweren dat niet de ondoelmatigheid van de mensen de zorg onbetaalbaar maakt, maar de manier waarop de zorg is ingericht. Men bezuinigt van onderaf, en in de instellingen èn bij de zorgverlenende- instanties worden de budgetten van boven naar beneden besteed.

De toenemende vraag om PGB en particuliere initiatieven is al jaren een signaal uit de markt. Na jarenlang schreeuwen om aandacht zijn ouders hun eigen weg gaan zoeken. Een menselijker en goedkoper alternatief is het resultaat. Ondanks alle verzet, de slechte kwaliteit van de zorg, de toenemende verspilling en het verlies van overzicht en inzicht in de geldstromen bij grote en kleinere organisaties, ziet Staatssecretaris Van Rijn, net als zijn voorgangers, de instelling als dé plek voor onze gehandicapte kinderen en het Zorgkantoor als de aangewezen organisatie om dit alles te realiseren èn controleren.

Men heeft het voortdurend over ‘van systemen naar mensen’, maar in de WLZ tuigt men de systemen verder op en haalt al die mensen, die het ondanks alles toch voorelkaar hebben gekregen om goede zorg te organiseren, onderuit! Met de huidige plannen, voorzien wij alleen nog maar meer controle op geld en papieren en laat van Rijn het na om echt te gaan toezien op zorgkwaliteit.

De zorg vanaf 2015 in een instelling: tien of meer cliënten in een groep, een uitluistersysteem voor de nacht en een televisie met eigen tv-kanaal, om ze zoet te houden.

http://oudersvoorgoedezorg.wix.com/oudersvoorgoedezorg


Geen opmerkingen:

Een reactie posten