zondag 22 juli 2012

Naar aanleiding van de voorgaande info, een brief aan de volgende partijen: D66, PvdA, SP, VVD, CDA, Groenlinks


Geachte politiek

Graag zou ik van u horen hoe de zorg voor onze 13 jarige zoon Bram er volgens u na de verkiezingen uit zou moeten zien.

Bram is 13 jaar oud, 55 kilo, 1.80 meter en meervoudig complex gehandicapt, zoals dat zo mooi heet.

Waar het op neer komt is een grote sterke jongen die functioneert op een cognitieve leeftijd van een baby van 2-3 maanden.  Hij kan niet zelf spelen, nog niet eens met een rammelaar of een mobiel, hij kan een beetje zitten en drinkt soms uit een fles.

Hij heeft een niet instelbare epilepsie. Dat wil zeggen dat alle mogelijke medicijncocktails zijn geprobeerd, maar dat eigenlijk niet afdoende helpt, hij blijft veel en grote aanvallen houden, 24 uur per dag. Deze epilepsie heeft verre gaande gevolgen. Ontwikkelde hij zich eerst wel, de ontwikkeling stagneerde en ging achteruit, tot het punt waar hij nu zit.  Vele malen is hij opgenomen geweest met een status. We hebben hem nooit zonder weer mee naar huis gekregen.

Eten en drinken is hierdoor niet altijd mogelijk, daarom heeft hij een PEG-zonde, Bram verslikt zich makkelijk, dit zorgt voor heftige longontstekingen.  Ook daarmee heeft hij veelvuldig in het ziekenhuis gelegen, maar is toch telkens weer opgelapt.

Lopen heeft hij nooit gekund, staan kan hij al lang niet meer en daarom zit hij in een rolstoel met een orthese. Desondanks vergroeid zijn lijf.

Kort om, een jongen die 24 uur zorg behoeft, hier en daar verpleegkundige zorg, maar hoofdzakelijk bekwame zorg voor zijn natje en zijn droogje. Ik denk dat een ieder dat wel zal kunnen begrijpen en beamen.  Wat een mens als Bram echter ook nodig heeft is wat individuele aandacht en niet alleen bij het verschonen. Als je zelf namelijk helemaal niets kunt of begrijpt, ben je helemaal afhankelijk van anderen voor een menswaardig bestaan.

Bram is zoals ik schreef, groot en sterk. Hij helpt niet mee aan zijn verzorging welke daardoor zwaar is. Hij kan zichzelf niet helpen nog van zich laten horen (hij maakt geen geluid), dus is het noodzakelijk om 24 uur per dag direct aanwezig te zijn om hem te helpen, te verplegen en te verzorgen en hem enige besteding van de dag te geven.

Waarom weet ik niet, maar er is 13 jaar lang, dag in dag uit, aan de poten van de zorg voor Bram gezaagd. Waren het niet de PGB budgeten, dan was het wel de WMO of het KDC, het zorgkantoor, het CIZ, de Welzorg of andere leveranciers, politieke beslissingen, you name it, niets was en is ooit zeker,  gegarandeerd, of toekomst bestendig.

Als alleenstaande moeder heb ik de zorg lang volgehouden, maar nu bewust uit handen gegeven aan een wooninitiatief. Het is een mooi initiatief waar we de regie nog enigszins in eigen handen hebben. Met deze uithuisplaatsing hadden wij gehoopt wat rust in het gezin te krijgen, omdat de zorg voor Bram erg intensief is en een grote stempel drukt.

Helaas is er geen rust in ons gezin gekomen, maar nog meer spanning. De budgetten voor zorg in initiatieven staat namelijk met de komst van de economische crisis en de politieke hervormingen van de zorg, nog meer onder druk. In instellingen krijgt men veel meer bestedingsruimte per persoon dan in een wooninitiatief en ook daar klaagt men en is de zorg nog schraal. Tot voor kort was het wonen in een initiatief met PGB, zelfs zonder al die toeslagen die ze in een instelling krijgen, geen probleem, maar met alle bezuinigingen, de scheiding van wonen en zorg en de invoering van de ZZP’s is dit onmogelijk geworden.

Om een idee te geven: Bram krijgt maximaal een ZZP VG8 (=54.000 euro per jaar). Klinkt veel, maar het is maar 148 euro per dag. Daar moet alle zorg, nachttoezicht, dagbesteding en vervoer van betaald worden. Een heel jaar lang, 24 uur per dag gedekt, voor iemand die helemaal niets zelf kan, zelfs niet aan een muggenbult krabben of een vlieg wegjagen! Daar bovenop mogen wij dan nog de huur, verzekering, wonen, poets, eten, drinken etc. allemaal betalen.

Wij hadden Bram graag, heel wat jaren geleden laten gaan, maar dat mocht niet en mag nog steeds niet. Men heeft bepaald dat dat strafbaar is aangezien Bram wilsonbekwaam is in de zuiverste vorm. Een enkele arts zal meewerken aan versterven, maar dat kan ik als moeder niet over mijn hart verkrijgen, dus dat is geen optie.

Graag hoor ik van u hoe wij als uw partij het voor het zeggen krijgt, ons kind goed verzorgd en met een gerust hart kunnen loslaten?

Ik hoop niet dat u met een paar oneliners komt en ook niet dat u mij verwijst naar uw partij programma want daar staat niets in waar ons kind, nog wij iets aan hebben, die is geschreven met een andere doelgroep in gedachten.

Met vriendelijke groeten,
Sarike de Zoeten
Moeder van Bram

Geen opmerkingen:

Een reactie posten