zondag 21 februari 2016

Wanneer is iemand ziek en wanneer is iemand gehandicapt en maakt het wat uit? Voor de kinderen die ernstig ziek zijn en niet meer beter zullen worden, is er het Emma Thuis team. Het Emma Thuis team bestaat uit kinderverpleegkundigen, kinderartsen, een psycholoog, pedagogisch medewerkers, een maatschappelijk werker en geestelijk verzorger. Dit team gaat niet alleen gezinnen ondersteunen maar ook de zorgverleners in de eerste lijn die behoefte hebben aan instructie of advies. Het team is 7 dagen per week, 12 uur per dag van 8.00 – 20.00 uur bereikbaar.”

Bram is boven verwachting, inmiddels 17 jaar. De enige diagnose die hij heeft is een zeer kwalijke niet instelbare epilepsie die hem ernstig beschadigd en zijn mogelijkheden beïnvloeden. Hij blijft achteruit gaan, dus een stofwisselingsziekte is zeer waarschijnlijk. Met zware medicatie is de best mogelijke balans van epileptische aanvallen bereikt. 3 tot 10 tonisch clonische aanvallen per dag en nog een aantal andere kleinere minder indrukwekkend ogende aanvallen die hem dagelijks plagen. Zijn EEG geeft 100% activiteit aan. Met grote regelmaat raakt hij in een status epilepticus, maar die is non-convulsief en laat zich niet makkelijk couperen. Tijdens de aanvallen is er sprake van ademdepressie. Hij is volledig incontinent, heeft blaasretentie, obstipatie, reflux, CVI en is volledig zorgafhankelijk én rolstoelgebonden. Hij is niet meer instaat om echt contact te maken en communicatie is niet mogelijk. Cognitief blijft hij (voor zover mogelijk) inleveren. Deze wordt geschat op 0-3 maanden, maar dit is niet met zekerheid te zeggen.

Kortom een kapot leven, zonder uitzicht op verbetering, maar door de medische ontwikkelingen goed in leven te houden, ondanks vergroeiingen en verdere achteruitgang.

Toch is deze jongen volgens de deskundigen niet ziek, maar verstandelijk gehandicapt. Daarom valt de zorg voor hem en zijn gezin ook niet onder de zorgverlening van b.v. het Emma thuisteam, maar wordt ons de zorg van een instelling aangeraden. In de instelling krijgt hij 24 uur zorg per week vergoed die hij in groepsverband mag ontvangen en ’s nachts middels uitluister systeem.

Een niet reanimeren verklaring en een niet behandelen verklaring heeft hij wel, maar in de praktijk zijn ze geen stuiver waard aangezien hij er lekker uitziet, niet wilsbekwaam is en ook niet kan aangeven of hij aan het leven lijdt. Of hij van het leven kan genieten kan hij overigens ook niet aangeven, maar dat schijnt minder relevant. Het is aan de behandelaar die hij in nood treft wat de uitkomst van de ontmoeting zal zijn. Wij proberen het aantal ontmoetingen met behandelaars inmiddels zoveel mogelijk uit de weg te gaan door zelf de nood op te vangen en hopen met hart en ziel dat het leven hem verder geen pijn zal doen.

Als ouder wordt je verweten dat je je eigen lijden de beleving van het lijden van je kind laat beïnvloeden. Ik vraag mij af waarom, het is wezenlijk en werkelijk. Als ouder voel je je verantwoordelijk voor het geluk en de levensvreugde van je kind en als dat er niet is, dan draag je een zware last met je mee. Ons kind is al heel lang weg. Het wachten is op zijn jonge hart en organen om het op te geven. Net als bij een terminaal ziek mens, levert ook hij steeds verder in. Het verschil is dat het bij hem door goede zorg, voorlopig niet meer levensbedreigend is.

Intussen is het niet duidelijk hoe te handelen. Gaan we verder met zoeken naar een behandeling? In de ziekenhuizen is men daar niet voor en eerste vereiste is het intrekken van zijn niet reanimeren verklaring, zelfs als er sprake is van zorg om comfort te verbeteren. Binnen de instellingen heeft men de zeer ernstig gehandicapten met vele medische complicatie niets meer te bieden dan een aai over iemands bol en lichamelijke verzorging, voldoende om een lang leven te hebben maar is het een “Goed leven”?


Ik heb in 17 jaar tijd nog geen ouder ontmoet die niet vreest dat hun (Z)EMB kind hen zal overleven. Zijn leven kunnen we niet mooier, leuker en draaglijker voor hem maken, zonder onszelf te verliezen. De wetenschap dat niemand anders deze taak voor ons op zich zal nemen en dat na ons, zijn broertje en zusje verantwoordelijk zullen zijn voor zijn zo vreselijk beperkte geluk, is killing.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten