zaterdag 5 maart 2022

 


De VGN maakt zich grote zorgen over de aankondiging van het kabinet om de behandeling van mensen met een beperking over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet. 

Behandeling in de gehandicaptenzorg is vaak levensbreed en langdurend. Verschillende disciplines stemmen met elkaar af om een integrale zorgaanpak te kunnen leveren. De Zorgverzekeringswet is hier niet op ingericht. De VGN vreest daarom dat de aangekondigde plannen de zorg onnodig ingewikkelder maken en administratieve belasting vergroten van medewerkers.

De VGN zal dit overwerp binnenkort ook aan de orde stellen bij een bestuurlijk overleg met minister voor langdurige zorg en sport, Conny Helder. "

Hoe bijzonder dat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland zich nu uitspreekt, terwijl ouders van thuiswonende kinderen (-18/18+) en mensen in initiatieven met een #WLZ indicatie, hier al vanaf de invoering van de #WLZ in 2015, tegenaan lopen én aandacht voor vragen. Voor hen is de zorg die instellingen leveren hierdoor al jaren ontoegankelijk. Zij ploeteren zich drie slagen in de rondte door het zorglandschap van de Zvw. Waarom komt nu pas de roep om dit beter te organiseren? "

Niet ieder voor zich, maar alleen SAMEN kunnen we de zorg mooier en passend maken! Door als Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland alleen oog te hebben voor de organisatie van Instellingen en niet voor het organiseren van de beste zorg voor alle mensen waarvoor je je hebt willen verenigen. Het is onmogelijk om zo de zorg te hervormen eb vernieuwen.

Bij deze vraag ik mevrouw Conny Helder om niet alleen met de VGN en instellingen te spreken, maar ook de partijen die mensen in de #WLZ vertegenwoordigen waarvoor om heel diverse redenen geen plek is in instellingen, te betrekken.

Laten we vooral samen doen wat nodig is voor alle mensen die dat zelf niet kunnen en zo hard nodig hebben, in de WLZ!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten