woensdag 23 maart 2016

Enige doelmatigheidHet staat er echt, het tarief van €15,99 p/u voor de dagbesteding is afgekeurd! Een uur dagbesteding voor een zeer ernstig meervoudig beperkt (ZEMB) kind van 17 jaar mag maar €14,50 kosten... Bruto wel te verstaan!!

Zou u voor dat bedrag deze van postuur inmiddels volwassen jongen willen verschonen? Hem met een lepeltje voeren, zijn PEG doorspoelen en controleren, medicatie toedienen, in en uit de mouwen van een jas en kleding willen wurmen? Gedegen rapportages maken over zijn epilepsie en eventueel, indien er nood is, beslissingen nemen over couperen bij een status of cluster aanvallen en al dan niet 112 bellen? Tevens moet zijn belastbaarheid die dag omschreven en geanalyseerd worden en in de rapportage gegoten. Ook de facturering moet u voor uw rekening nemen en bovendien wordt er van u verwacht dat u hem een pedagogisch verantwoorde en aantrekkelijke dagbesteding aanbiedt! Last but not least, pas op voor verslikken en stikken!

Volgens de NZa moet dat kunnen en het zorgkantoor controleert graag of men zich daar ook tot op een cent nauwkeurig, aan houdt!

Bram heeft een zeer complexe zorgvraag, leuker kan ik het niet maken. Daar heeft hij ook een budget voor toegewezen gekregen om kwalitatief goede zorg in te huren. In de thuissituatie mag ik daar aan besteden wat ik wil, mits het doelmatige is. Op de dagbesteding, een plek waar alle mogelijke disciplines aanwezig zijn om die kwalitatief goede zorg te realiseren, mag ik maar €14,50 uitgeven aan die zorg! En juist daarom gaat er zoveel mis!

Haal die schotten weg! Iemand kiest voor een PGB om zelf de regie te kunnen houden en flexibel te zijn in de zorg. Je wordt gecontroleerd of je dit aan kunt, je schrijft eelt op je vingers aan plannen en verantwoordingen, we hebben inmiddels het trekkingsrecht om aan de poort al een controle uit te oefenen of de zorg doelmatig is en dan kan men het toch weer niet laten om de teugels heel strak aan te trekken. Mogen we aub ook van het systeem enige doelmatigheid verwachten?

Mijn kind wil niet hangen in zijn rolstoel, maar de wind in zijn haren voelen bij het fietsen. We mogen dit alleen doen onder de noemer vervoer en maximaal 8 km, want iedere km verder valt buiten de vervoersindicatie voor dagbesteding. Hij wil niet liggen in een bedbox, maar dobberen in een zwembad! Met een zwemagoog, drijven, spetteren en snijden door het water. Officieel mag dit niet want dit is vrijetijdsbesteding volgens de richtlijnen, ook als het onder schooltijd wordt gedaan want door ontheffing van leerplicht lopen alle dagen in elkaar over en is zijn recht op ontwikkeling komen te vervallen! Op momenten dat hij helder en alert is willen we dolgraag dat iedereen de kans grijpt en actief met hem aan de slag gaat. We zien dan duidelijk dat je tot Bram door dringt, hij je begrijpt en zoekt naar een manier om dit duidelijk te maken, maar helaas is hier geen ruimte voor. Zijn verschoning slokt door zijn enorme maar goddelijke lijf, al zijn één op één tijd op, dus de rest van de dag vindt plaats in groepsverband, ook zijn therapieën!

Van een communicatie middel is al helemaal geen spraken want hoe graag men hem ook in het keurslijf van een uitgemeten groep wil drukken, deze mooie man heeft nog steeds geen diagnose en past nog steeds niet binnen de kaders. Ik ben heel benieuwd wat hij zou zeggen als hij wel een communicatie middel leert gebruiken....
.........rot op, ga iets zinnigs doen!!?Geen opmerkingen:

Een reactie posten